x

Taynara Wolf

 • Name : Taynara Wolf
 • Gender : Female
 • Height : 176 / 5'9'5
 • Bust : 80cm / 31'5
 • Waist : 60cm / 23'6
 • Hips : 90cm / 35'4
 • Shoe Size : 40 / 6
 • Hair : Medium Blonde
 • Eyes : Blue
  • Name : Taynara Wolf
  • Gender : Female
  • Height : 176 / 5'9'5
  • Bust : 80cm / 31'5
  • Waist : 60cm / 23'6
  • Hips : 90cm / 35'4
  • Shoe Size : 40 / 6
  • Hair : Medium Blonde
  • Eyes : Blue