x

Jade Kedrick

 • Name : Jade Kedrick
 • Gender : Female
 • Height : 176 / 5'9'5
 • Bust : 87cm / 34'3
 • Waist : 67cm / 26'4
 • Hips : 92cm / 36'2
 • Dress : 32 - 34 / 4 - 6
 • Shoe Size : 40 / 6
 • Hair : Medium Blonde
 • Eyes : Blue
  • Name : Jade Kedrick
  • Gender : Female
  • Height : 176 / 5'9'5
  • Bust : 87cm / 34'3
  • Waist : 67cm / 26'4
  • Hips : 92cm / 36'2
  • Dress : 32 - 34 / 4 - 6
  • Shoe Size : 40 / 6
  • Hair : Medium Blonde
  • Eyes : Blue